Unifeeder

Measure your carbon emissions in just a few steps

Our carbon calculator gives you the freedom to crunch the numbers and show you the estimated CO2 emission for the entire transportation of your shipment, from pickup to final destination - whether it's rail, barge, vessel or a combined transport.

Close the calculator


A multimodal transport route couldn't be found between these cities.

Modalities
Truck
Rail
Vessel
Barge
CO2 Savings
% CO2 saved
Type of equipment
Standard 45ft container
%
CO2 saved using
multimodal vs truck only
0%

Looks like you already have a pretty good setup, but maybe you have other challenges we can help you with.

We just need a few more details from you

* All calculations are based on GLEC framework

Student Assistant Accountant

Aarhus, Denmark

Click here to read the job post in Danish

Are you a student looking to develop your skills and grow your career? If you dream about a job with great career opportunities in a large and dynamic organization, take pride in getting the numbers right and enjoy new challenges, then you may be Unifeeder's new Student Assistant Accountant.

 

An opportunity to start your career with Unifeeder

Working with Unifeeder, you will be joining a global organization with +1000 employees worldwide. You will be working from our Headquarters in Aarhus, where you will join a team of talented Finance professionals, working across the Unifeeder Group.

This is a great opportunity for you to start and develop your career, as we hope you will continue your journey with us full time once you have finished your studies.

Whether you’re interested in taking a career journey towards Financial Controlling, or you have a dream to live and work abroad, we are open to meet your career goals and offer international opportunities”, says Stefan Lundsgaard, Finance Director.

In Unifeeder, our employees are our greatest asset. Therefore, the continued encouragement and support of their growth is built into our core. Joining an organization where great ideas are quickly brought to action; you will get responsibility and influence on your own tasks quickly, while always having dedicated colleagues to support you.


Your areas of responsibility

As a Student Assistant Accountant, you will get to work with data quality and process optimization, as you follow up on contracts, tariffs etc. in our systems. You will support our shared service center with bookkeeping – a task that will get you great insight to our business and our different systems, as you will be communicating with colleagues across all our offices.

As you grow your experience and skillset, your tasks will develop to support the full accounting cycle:

 • Invoicing, bank reconciliations, disbursements, bookkeeping and payments
 • VAT treatment
 • Participation in the closing of monthly- and annual reports.
 • Communication of accounts and numbers to organization
 • Close cooperation with shares service center in India
 • Close cooperation with Finance colleagues at our offices at both Cyprus and Poland
 • Optimization of tasks and processes

Who are you?

Maybe you have recently finished your BSc. in Business Economics and are completing your MSc. within the next 2 years – or maybe you are already well into the cand.merc.aud studies, looking for an opportunity to kickstart your career?

We are looking for an ambitious student, who loves to work with data and thrives in a fast-paced global environment.

Furthermore, we hope that you

 • Have a good understanding of accounting
 • Are ready to handle complex tasks and motivated to learn
 • Have an analytical approach and a proactive mindset
 • Have good communication skills and can communicate professionally in English (verbal and written)
 • Are patient, curious and enjoy working in a team

 

Are you our new colleague?

If we have sparked your interest, we look forward to receiving your CV and application as soon as possible via the link below. Please, let us know in your application why this role is interesting to you. We will carry out interviews as we receive qualified applications.

Should you have any questions about the position, you are welcome to contact Finance Director Stefan Lundsgaard via slu@unifeeder.com.

 

Apply now

 

Student Assistant Accountant

Aarhus

Studerer du økonomi og ønsker du at udvikle dine færdigheder og din karriere? Drømmer du om et job med gode karrieremuligheder i en stor og dynamisk organisation, sætter en ære i at få tallene rigtige og nyder nye udfordringer, så er du måske Unifeeders nye Student Assistant Accountant.

 

Kickstart din karriere i Unifeeder

Hos Unifeeder vil du blive en del af en global organisation med +1000 medarbejdere over hele verden. Du kommer til at arbejde fra vores hovedkontor i Aarhus, hvor du vil indgå i et team af dygtige økonomiprofessionelle, der arbejder på tværs af Unifeeder-koncernen.

Dette er en fantastisk mulighed for dig til at starte og udvikle din karriere, da vi håber, du vil fortsætte din rejse hos os på fuld tid, når du er færdig med dit studie.

"Uanset om du er interesseret i at tage en karriererejse mod Financial Controlling, eller du har en drøm om at bo og arbejde i udlandet, er vi åbne for at opfylde dine karrieremål og tilbyde internationale muligheder", siger Stefan Lundsgaard, Finance Director.

I Unifeeder er vores medarbejdere vores største aktiv. Derfor er den kontinuerlige støtte til medarbejderudvikling indbygget i vores kerne. Du bliver en del af en organisation, hvor gode ideer hurtigt bliver ført ud i livet; du får hurtigt ansvar og indflydelse på dine egne opgaver, samtidig med at du altid har dedikerede kollegaer til at støtte dig.

 

Dine ansvarsområder vil være

Som Student Assistant Accountant kommer du til at arbejde med datakvalitet og procesoptimering, idet du følger op på kontrakter og takster i vores systemer. Du vil understøtte vores Shared Service Center med bogføring – en opgave, der vil give dig stor indsigt i vores forretning og vores forskellige systemer, da du kommer til at kommunikere med kolleger på tværs af alle vores kontorer.

Efterhånden som du udvikler din erfaring og færdigheder, vil dine opgaver udvikle sig til at understøtte hele regnskabscyklussen:

 • Fakturering, bankafstemninger, udbetalinger, bogføring og betalinger
 • Momsbehandling
 • Deltagelse i afslutning af måneds- og årsrapporter.
 • Kommunikation af konti og tal til organisation
 • Tæt samarbejde med Shared Service Center i Indien
 • Tæt samarbejde med finanskolleger på vores kontorer på både Cypern og Polen
 • Optimering af opgaver og processer

"Rollen er perfekt for en person, der ønsker at sætte sin teoretiske viden ud i en virkelighed, mens de udvikler deres færdigheder yderligere", fortsætter Stefan Lundsgaard.

 

Hvem er du?

Måske har du for nylig afsluttet din bachelor i Erhvervsøkonomi, HA og vil færdiggøre din cand.merc.aud inden for de næste 2 år – eller måske er du allerede godt i gang med cand.merc.aud-studierne og leder efter en mulighed for at kickstarte din karriere?

Vi søger en ambitiøs studerende, som elsker at arbejde med data og trives i et tempofyldt globalt miljø.

 

Derudover håber vi, at du:

 • Har en god regnskabsforståelse
 • Er klar til at håndtere komplekse opgaver og motiveret for at lære
 • Har en analytisk tilgang og et proaktivt mindset
 • Har gode kommunikationsevner og kan kommunikere professionelt på engelsk (mundtligt og skriftligt)
 • Er tålmodig, nysgerrig og nyder at arbejde i team

Er du vores nye kollega?

Hvis vi har vakt din interesse, ser vi frem til at modtage dit CV og ansøgning hurtigst muligt via nedenstående link. Fortæl os gerne i din ansøgning, hvorfor denne rolle er interessant for dig. Vi afholder samtaler, efterhånden som vi modtager kvalificerede ansøgninger.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Finance Director, Stefan Lundsgaard via slu@unifeeder.com.

 

Apply now

Isometric graphics (website)_Feeder - Reliability-47

About Unifeeder

Innovative Logistics Solutions

Unifeeder Group is a dynamic logistics company, covering Europe, Africa & Asia. We operate more than 150 vessels and make the way for +5,5 Mio. containers every year. Unifeeder simplifies the complex tasks of choosing and managing supply chains by providing efficient and sustainable transport solutions. By expanding the network, coming up with innovative solutions and being agile in day-to-day operations, we enable our customers to concentrate on their core business while we make their cargo flow. As a key player in global and regional supply chains, we recognize our environmental responsibilities and are committed to contributing to the reduction of local, national and global emissions.

 

Read more